Slovník pojmů

A B C D E G I K L P R S T V W

adenosinu

Adenosin je nukleosid (nukleová báze a sacharid), který ovlivňuje řadu fyziologických procesů v těle a slouží jako neuromodulátor a regulátor.

Anandamidu

Anandamid je kanabinoid, který hraje roli v našich pocitech, jako jsou chuť k jídlu, změny nálad a bolest.

bacitracinu

Bacitracin je lokální polypeptidové antibiotikum a zabraňuje v tvorbě bakteriální stěny. 

Biofilmu

Biofilm je seskupení mikroorganismů, které se vážou k určitému povrchu a zvyšují odolnost bakterií. 

CBD

CBD je zkratka kanabidiolu. Nachází se v konopí a patří mezi skupinu látek zvané kanabinoidy, které jsou po THC druhou nejdůležitější látkou. Chemické složení těchto látek je velice podobné s tím rozdílem, že kanabidiol není psychoaktivní látkou tak…

Daptomycinu

Daptomycin je antibiotikum s rychlým baktericidním účinkem.

Dravetové

Syndrom Dravetové je těžká epilepsie u kojenců. Značí se nešťastným průběhem, který má za následek závažnou mentální retardaci a psychické změny.

ECS

Endokanabinoidní systém je důležitá soustava receptorů, které se starají o rovnováhu a regulaci buněk v lidském těle. Jeho funkčnost má zásadní vliv na imunitu, funkci metabolismu, chuť k jídlu a mnoho dalšího. 

G-proteinem

G-protein je bílkovina, která zprostředkovává důležité signály a má vliv na  mnoho buněčných procesů. 

GABA

Je to hlavní inhibiční neurotransmiter v centrálním nervovém systému savců a je odpovědný za regulaci svalového tonu.

GABAA

GABAA je receptor a kanál, jehož ligandem (molekula tvořící vazbu s biomolekulou) je kyselina gama-aminomáselná (GABA), hlavní neurotransmiter v centrálním nervovém systému.

Grampozitivních bakterií

Grampozitivní bakterie mají pod mikroskopem modrofialovou barvu. Mezi neznámější bakterie patřící do této skupiny jsou stafylokoky, streptokoky a enterokoky.

iontové kanály

Iontové kanály jsou struktury v buněčné membráně, které přes ni propouštějí určité ionty.

kanabidiol

Kanabidiol je druhá z nejdůležitějších látek v konopí a patří pod skupinu zvanou kanabinoidy. 

kanabinoidních receptorů

Kanabinoidní receptory jsou receptory endokanabinoidního systému provázané s G proteinem. Doposud jsou známy dva podtypy a to CB1 a CB2. Jsou zapojeny do řady fyziologických procesů například vnímání bolesti, chuti a paměti. 

LGS

Lennox - Gastautův syndrom (LGS) patří mezi nejzávažnější epileptické dysfunkce mozku u kojenců. 

Parkinsonovou chorobou

Parkinsonova choroba je onemocnění centrální nervové soustavy, která má za následek úbytek nervových buněk v mozku. 

patogen

Patogen je biologický činitel, který může vyvolat nemoc u jeho hostitele. 

polypeptidů

Polypeptid je označení pro peptidový biopolymer, který se skládá z více než 10 aminokyselin. Mezi nejznámější patří inzulín a glukagon.

RBD

REM Behavior Disorder (RBD) je porucha, při níž člověk projevuje fyzickou aktivitu ze snů, které jsou intenzivní a živé.

REM

Rapid eye movement (REM) je fáze spánku, která je charakterizována rychlým pohybem očí.

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida je systémové onemocnění, které vede ke chronickému zánětu a nevratnému poškození kostí a chrupavek kloubů.

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok) je grampozivní bakterie. Způsobuje infekce jako jsou záněty kůže, měkké tkáně a života ohrožující otravy krve.

THC

Tetrahydrokanabinol - kanabinoid, který je hlavní psychoaktivní látkou v konopí. Má tlumící účinky, které pomáhají od neuropatických a chronických bolestí. Má skvělé výsledky u pacientů s Parkinsonovou chorobou, Touretteovým syndromem, AIDS,…

vankomycinu

Vankomycin je vysoce účinné baktericidní antibiotikum. Používá se při léčbě infekcí jako například infekční endokarditita a sepse. Mělo by být aplikováno v případech, kdy nelze podat penicilín a nebo pacient na podaná antibiotika…