Věděli jste, že CBD je významně silné antibiotikum?

Psal se rok 1928. Sir Alexandr Fleming učinil přelomový objev, který se navždy zapsal do moderní medicíny. Řeč je o penicilínu. Dnes již tradičnímu antibiotiku, které zachránilo přes 80 milionů lidí. Od objevení penicilínu bakterie procházejí svým vývojem a stávají se rezistentní. Moderní výzkumy se začaly zaměřovat na kombinaci antibiotik a CBD. Jak si výzkumy vedly a může CBD fungovat jako přírodní antibiotikum?

                                                                                                                                                                      Délka čtení: 2 minuty

Spolupráce antibiotik s CBD

Bakterie se postupně stávají odolnější vůči nasazení organických látek pro jejich potlačování. Vědci proto začali hledat způsob zvýšení účinnosti antibiotik pomocí sloučenin, které mají schopnost zvyšovat jejich účinek. Vzhledem ke značným úspěchům kanabidiolu při léčbě (úzkosti, poruch spánku, epilepsie aj.), byly provedeny výzkumy právě na kombinaci těchto dvou látek. Byly úspěšné?

 

Vliv kanabidiolu na bakterie

Výzkumný tým z University of Southern Denmark vedený vědkyní Janne Kudsk Klitgaardovou, vypracoval studii prokazující příznivé výsledky CBD ve spolupráci s antibiotiky. Při kombinovaných testech byly zaznamenány silnější účinky eliminace bakterií, než při léčbě samotnými antibiotiky. Ve studiích byl použit kanabidiol na zvýšení účinku antibiotického bacitracinu (směs účinných polypeptidů) proti bakteriím Staphylococcus aureus. Klony tohoto hlavního lidského patogenu jsou rozšířeny po celém světě a v některých státech je jeho léčba velice obtížná.

Reakce, které nastaly:

  • bakterie se již nemohly dělit,
  • exprese klíčových genů byla snížena,
  • buněčná stěna bakterií se stala nestabilní.

 

V závěru výzkumu bylo zmíněno, že při použití CBD jako zesilovacího faktoru, bylo zapotřebí použití menšího množství antibiotik, při stejném účinku. Kanabidiol může přispět k zmenšení bakteriálních rezistencí. 

 

Zabiják grampozitivních bakterií?

Pozitivní vliv CBD byl také prokázán ve společnosti Superbug Solutions, kde se sešli výzkumníci institutu molekulární biologie z university v Queenslandu ve spolupráci s Botanix Pharmaceuticals Ltd. Posledně jmenovaná společnost se zaměřuje na zkoumání syntetického CBD při léčbě různých kožních onemocněních.

Studie poukázala pozoruhodnou efektivitu při zabíjení široké škály grampozitivních bakterií, včetně těch, které se staly odolné vůči antibiotikům a při dlouhodobé léčbě nekolísala její účinnost. „Na základě zdokumentovaných protizánětlivých účinků kanabidiolu a různých způsobů aplikace, je patrný potenciál této látky, která určitě stojí za další bádání," uvedl Dr. Blaskovich.

Oba výzkumy vyzdvihují zachování aktivity a účinnost u bakterií, které byly rezistentní vůči vankomycinu nebo daptomycinu. Projevila se i schopnost narušení biofilmu bakterií, který slouží k jejich ochraně, komunikaci a vede k těžce léčitelným infekcím. 

Kam dál? CBD vám může pomoci vyřešit problémy se spánkem. Podívejte se na výzkumy.

_____________________________________________________

Uvedené informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, jsou určené pouze ke vzdělávacím účelům - neslouží jako náhrada lékařské diagnózy a nelze je považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Uvedená doporučení jsou doporučeními vytvořenými na základě zkušeností uživatelů CBD. CBD je doplněk stravy a jeho medicinální účinnost je v procesu lékařských výzkumů. CBswiss neschvaluje užívání omamných či psychotropních látek a jeho produkty jsou legální.. Účinnost produktů CBswiss není právně vymahatelná. Při užíváním produktů CBswiss je třeba vzít v potaz tzv. farmakogenomické rozdíly, tedy že některé látky působí na každého z nás jinak.